Quy định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp

GD&TĐ - Hỏi: Tôi học cao đẳng sư phạm khoa Toán - Tin và được biên chế vào trường THCS phụ trách thiết bị trường học.

Quy định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp - Ảnh 1

Do trường thiếu giáo viên Tin học nên tôi được hiệu trưởng phân công phụ trách dạy môn này cho khối 7 và khối 8. Xin hỏi trường hợp của tôi nếu muốn chuyển sang hưởng lương ngạch giáo viên thì có được không, thủ tục như thế nào? - Nguyễn Thị Hiền (thihien***@gmail.com).

* Trả lời:

Vấn đề bạn quan tâm, theo chúng tôi bạn nên trực tiếp hỏi phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể. Ngoài ra, chúng tôi xin được viện dẫn Thông tư số: 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ để bạn tham khảo.

Cụ thể, ở Điều 6 Thông tư trên hướng dẫn: Theo Điều 6 Thông tư số: 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn: Việc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức phải bảo đảm các điều kiện sau:

- Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khác cùng hạng với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm;

- Viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới.

Việc xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức được tiến hành như sau:

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức; kiểm tra, sát hạch về hiểu biết, về chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành;

- Nếu viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp mới.

Khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng không kết hợp nâng bậc lương đối với viên chức.