Quy định về việc quy đổi đối với trình độ tin học của viên chức

GD&TĐ - Hỏi: Xin hỏi quý Tóa soạn, việc quy đổi đối với trình độ tin học của giáo viên được quy định cụ thể như thế nào? - Trịnh Thị Huyền (trinhhuyen***@gmail.com).

Quy định về việc quy đổi đối với trình độ tin học của viên chức - Ảnh 1

* Trả lời:

Nội dung bạn quan tâm chúng tôi xin được tư vấn như sau: Tại Khoản 2 Công văn số: 3755/BGDĐT-GDTX ngày 3/8/2016 của Bộ GD&ĐT, quy định về việc quy đổi đối với trình độ tin học có nêu:

- Trình độ tin học của giáo viên các cấp được quy định trong các Thông tư liên tịch về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên căn cứ quy định tại Thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong đó có quy định tại khoản 1, 2 Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp như sau:

- Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 3/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ ứng dụng cho đến khi kết thúc.

- Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản".