Quy định về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

    Gốc

    Ngày 4-9, Bộ Lao động-Thương binh - Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số: 16/2007/TTLT- BLĐTBXH-BTC quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106821&sub=68&top=40