Quy định về thuế đối với hoạt động khai thác dầu khí

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo Thông tư số 32/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính, số thuế tài nguyên bằng dầu thô hoặc khí thiên nhiên phải nộp bằng sản lượng dầu thô hoặc khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên bình quân/ngày trong kỳ tính thuế, nhân với thuế suất thuế tài nguyên, nhân số ngày khai thác trong kỳ tính thuế.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=142623&sub=68&top=40