Quy định về quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinhsachphantich/2008/12/30/170111/12121