Quy định về kinh doanh bất động sản phải bao quát thực tiễn

Chiều 25/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (Nghị định quy định chung); cho ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (Nghị định xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Xây dựng cầu thị, tiếp thu đóng góp của các chuyên gia, "những vấn đề phân cấp cho địa phương phải lấy ý kiến địa phương", lấy ý kiến các bộ, ngành đối với những nội dung chuyên ngành để hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản - Ảnh: VGP/MK

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Xây dựng cầu thị, tiếp thu đóng góp của các chuyên gia, "những vấn đề phân cấp cho địa phương phải lấy ý kiến địa phương", lấy ý kiến các bộ, ngành đối với những nội dung chuyên ngành để hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản - Ảnh: VGP/MK

Quy định chặt chẽ hoạt động của sàn giao dịch bất động sản điện tử

Đối với dự thảo Nghị định quy định chung, cơ quan soạn thảo đã giải trình, tiếp thu, làm rõ khái niệm về "lưu trú"; rà soát, chỉnh lý để làm rõ thời điểm, nội dung, phương thức, cách thức và trình tự cung cấp, xác thực và công khai thông tin của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; quy định tỷ lệ dư nợ tín dụng, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu; căn cứ xác định vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và tổng vốn đầu tư của dự án bất động sản.

Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ điều kiện đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ về tổng doanh thu, số lần bán, chuyển nhượng trong 1 năm; thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê theo hướng số hóa; bổ sung quy định về kinh doanh bất động sản thông qua chữ ký số, hình thức, phương tiện điện tử.

Bộ Xây dựng đã rà soát, chỉnh lý các nội dung liên quan cơ sở vật chất, kỹ thuật đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản theo Luật Doanh nghiệp; phân cấp cho địa phương tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Tại cuộc họp, các đại biểu tiếp tục phân tích, làm rõ nội hàm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của loại hình văn phòng, căn hộ kết hợp lưu trú, cung cấp dịch vụ du lịch, khách sạn, để thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Đất đai về đất thương mại, dịch vụ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến các địa phương, chuyên gia, đại diện hiệp hội, doanh nghiệp bất động sản… để hoàn thiện, theo hướng quy định bao quát được thực tiễn, cũng như tình huống phát sinh trong tương lai.

Về mô hình tổ chức, hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, dự thảo Nghị định thiết kế theo hướng khuyến khích giao dịch bất động sản qua sàn theo hình thức trực tiếp hoặc giao dịch điện tử; điều kiện pháp lý để các sản phẩm được đưa lên sàn giao dịch; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; chế tài đình chỉ, chấm dứt hoạt động…

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ TT&TT để quy định chặt chẽ đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sản điện tử bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, trách nhiệm của đơn vị vận hành.

Cho ý kiến về nội dung điều tiết thị trường bất động sản, Phó Thủ tướng cho rằng cần tiếp cận bằng công cụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở để thực hiện dự án bất động sản; mục tiêu, quy mô, tiến độ, cơ cấu sản phẩm của các dự án bất động sản; thuế, tín dụng…

Vì vậy, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất phương pháp theo dõi, thống kê, đánh giá biến động chỉ số giá bất động sản ở các phân khúc, loại hình cụ thể; báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền thực hiện các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản khi cần thiết.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng cầu thị, tiếp thu đóng góp của các chuyên gia, "những vấn đề phân cấp cho địa phương phải lấy ý kiến địa phương", lấy ý kiến các bộ, ngành đối với những nội dung chuyên ngành để hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản mạch lạc, rõ ràng, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Các ý kiến đã thảo luận về đối tượng, phạm vi, hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; đăng ký và cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản - Ảnh: VGP/MK

Các ý kiến đã thảo luận về đối tượng, phạm vi, hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; đăng ký và cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản - Ảnh: VGP/MK

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải tập trung, thống nhất

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã báo cáo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 27 điều quy định chi tiết về nội dung cơ sở dữ liệu; xây dựng, quản lý, vận hành, công bố và khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đó, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại Trung ương bao gồm: Hệ thống máy chủ, máy trạm, các trang thiết bị đảm bảo kết nối mạng, thiết bị đảm bảo an toàn mạng, an ninh mạng, hệ thống đường truyền kết nối Internet, thiết bị lưu trữ, thiết bị ngoại vi và thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ và các thiết bị khác; hệ thống phần mềm để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản là hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng, phần mềm an ninh, an toàn mạng...

Các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu gồm: Tổng cục Thống kê; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế và UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản…

Dự thảo Nghị định đã quy định về đối tượng, phạm vi, hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; đăng ký và cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Cơ quan soạn thảo đã rà soát, giải trình về tính thống nhất của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản với Cơ sở dữ liệu về nhà ở quốc gia và Cơ sở dữ liệu về nhà ở địa phương; không chồng lấn với cơ sở dữ liệu quốc gia về xây dựng; các hạng mục, trường số liệu cần cập nhật; kết nối, chia sẻ dữ liệu số phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số…

Bộ Xây dựng cũng là đầu mối xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Trung ương, hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu trên phạm vi toàn quốc; lưu trữ, quản lý, khai thác tập trung dữ liệu, thông tin từ nguồn thu thập, tổng hợp, chia sẻ của các bộ, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định nhằm bảo đảm kiến trúc cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương; xây dựng hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu dùng chung, phần mềm chuyên dụng phục vụ vận hành, khai thác, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn; thực hiện phân lớp dữ liệu do Trung ương, địa phương quản lý, cũng như cấp độ tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, người dân;…

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng làm việc, phối hợp với các bộ: Công an, TT&TT, TN&MT để bảo đảm kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác; xác định kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật có tính khả thi, không đầu tư chồng chéo.

Minh Khôi

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/quy-dinh-ve-kinh-doanh-bat-dong-san-phai-bao-quat-thuc-tien-102240625181709686.htm