Quy định về kiểm dịch y tế biên giới và chống dịch

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Kiểm dịch y tế biên giới và chống dịch được quy định tại Chương III và Chương IV Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122962&sub=67&top=40