Quy định về giá dịch vụ chung cư

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thảo (Hà Nội) sống ở nhà chung cư tại Hà Nội, vừa qua Công ty dịch vụ nhà ở phát cho chủ các căn hộ phiếu xin ý kiến, nhưng nội dung là thông báo tăng mức phí dịch vụ từ 50.000 đồng/hộ/tháng lên 80.000 đồng/hộ/tháng thực hiện từ tháng 10/2011.

Bà Thảo muốn biết, quy định của pháp luật về giá dịch vụ nhà chung cư và việc tăng giá dịch vụ của công ty dịch vụ nhà ở này có đúng quy định không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Thảo như sau:

Giá dịch vụ phải được Ban quản trị thông qua

Nguyên tắc xác định giá dịch vụ nhà chung cư được quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 1/12/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư như sau:

Giá dịch vụ nhà chung cư được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí, một phần lợi nhuận định mức hợp lý để quản lý, vận hành nhà chung cư hoạt động bình thường; nhưng phải phù hợp với thực tế kinh tế xã hội của từng địa phương và thu nhập của người dân từng thời kỳ và được trên 50% các thành viên trong Ban quản trị nhà chung cư thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Đối với nhà chung cư chưa thành lập được Ban quản trị thì giá dịch vụ nhà chung cư phải được trên 50% hộ dân cư đang sống tại nhà chung cư nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín.

Trường hợp giá dịch vụ nhà chung cư đã có thỏa thuận trong hợp đồng mua bán căn hộ thì thực hiện như thỏa thuận đó. Chi phí dịch vụ nhà chung cư trong giá dịch vụ nhà chung cư được thu, chi theo nguyên tắc tự thu, tự trang trải và công khai nhằm đảm bảo nhà chung cư hoạt động bình thường.

Theo khoản 2, khoản 3, Điều 6, Thông tư này thì doanh nghiệp quản lý vận hành chủ động tính toán, xác định giá dịch vụ nhà chung cư theo hướng dẫn tại Thông tư trên để trình Chủ đầu tư (nếu có) hoặc đơn vị quản lý nhà chung cư làm cơ sở thông qua Ban quản trị nhà chung cư hoặc các hộ dân cư đang sống tại nhà chung cư.

Quy định về mức trần giá dịch vụ nhà chung cư

Trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng Bảng giá dịch vụ nhà chung cư được ban hành kèm theo Quyết định số 4520/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND TP. Hà Nội. Mức giá dịch vụ nhà chung cư là mức tối đa tương ứng với dạng nhà chung cư, loại dịch vụ và thành phần công việc được nêu chi tiết tại bảng giá sau:

TT

Loại nhà chung cư

Giá (đ/m 2 /tháng)

Thành phần công việc

1

Nhà chung cư không có thang máy

2.400

Quét dọn, vệ sinh diện tích công cộng của tòa nhà đảm bảo sạch, gọn (1 ngày/1 lần); Quản lý, vận hành các phương tiện kỹ thuật của tòa nhà theo quy định của nhà sản xuất và chuyên ngành; Thay, rửa bể nước đảm bảo vệ sinh (6 tháng/1 lần): Bảo vệ an ninh, trật tự trong và ngoài tòa nhà

2

Nhà chung cư có thang máy - mức thiết yếu

3.100

Quét dọn, vệ sinh diện tích công cộng của tòa nhà đảm bảo sạch, gọn (1 ngày/1 lần); Quản lý, vận hành các phương tiện kỹ thuật của tòa nhà (gồm cả thang máy, máy phát điện, hệ thống kỹ thuật khác) theo quy định của nhà sản xuất và chuyên ngành; Tổ chức diễn tập an toàn phòng chống cháy, nổ (1 năm/1 lần); Thay, rửa bể nước đảm bảo bảo vệ sinh (6 tháng/1 lần), Bảo vệ an ninh, trật tự trong và ngoài tòa nhà

3

Nhà chung cư có thang máy - mức mở rộng

4.000

Quét dọn, vệ sinh diện tích công cộng của tòa nhà đảm bảo sạch, gọn (1 ngày/1 lần); Quản lý, vận hành các phương tiện kỹ thuật của tòa nhà (gồm cả thang máy, máy phát điện, hệ thống camera an ninh, doorphone, hệ thống kỹ thuật khác) theo quy định của nhà sản xuất và chuyên ngành; Tổ chức diễn tập an toàn phòng chống cháy, nổ (1 năm/1 lần); Thay, rửa bể nước đảm bảo vệ sinh (6 tháng/1 lần); Tổ chức phun thuốc diệt côn trùng (1 năm/1 lần). Chăm sóc cây xanh thảm cỏ thuộc khuôn viên nhà chung cư; Lễ tân trực theo giờ hành chính; Bảo vệ an ninh, trật tự trong và ngoài tòa nhà.

Mức giá này được áp dụng tạm thời trong 1 năm kể từ ngày 29/9/2011.

Việc xác định giá dịch vụ nhà chung cư tại địa bàn thành phố Hà Nội phải thực hiện đúng quy định tại Điều 4, Thông tư 37/2009/TT-BXD và Bảng giá dịch vụ nhà chung cư được ban hành kèm theo Quyết định số 4520/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Thảo phản ánh, việc công ty dịch vụ nhà ở phát hành phiếu lấy ý kiến tăng giá dịch vụ nhà chung cư và thông báo áp dụng giá mới, mà không tổ chức họp thông qua, không có sự nhất trí của trên 50% thành viên Ban quản trị nhà chung cư (hoặc trên 50% hộ dân cư đang sống tại nhà chung cư nếu chưa có Ban quản trị) bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp của là trái quy định.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.