Quy định về chi phí và cách tính đền bù chi phí đào tạo

GD&TĐ - Tôi là giảng viên trường cử đi học nên được hỗ trợ tiền học phí. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, tôi chuyển về Hà Nội công tác. Cơ quan cũ yêu cầu tôi phải đền bù toàn bộ chi phí tiền học phí và phải nộp phạt thêm 100 triệu đồng. Như vậy có đúng không? - Cao Thị Bích Thủy (ctbichthuy***@gmail.com).

Quy định về chi phí và cách tính đền bù chi phí đào tạo - Ảnh 1

* Trả lời:

Theo Điều 17 Thông tư: 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn: Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp nếu có.

Cách tính chi phí đền bù:

- Đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, viên chức phải đền bù 100% chi phí đào tạo;

- Đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, viên chức phải đền bù 50% chi phí của khóa học;

- Đối với các trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

S = (F / T1) x (T1 - T2)

Trong đó:

- S là chi phí đền bù;

- F là tổng chi phí của khóa học;

- T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

- T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

Còn tại Điều 18 Thông tư: 15/2012/TT-BNV nêu trên hướng dẫn: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình đối với mức đền bù chi phí đào tạo của viên chức theo quy định.

Thu hồi tiền đền bù chi phí đào tạo:

- Chậm nhất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định về việc đền bù chi phí đào tạo của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo có trách nhiệm nộp trả đầy đủ khoản tiền phải đền bù cho đơn vị sự nghiệp công lập.

- Số tiền đền bù chi phí đào tạo của viên chức phải được đơn vị sự nghiệp công lập thu nộp vào tài khoản của đơn vị tại Kho bạc nhà nước và theo dõi, quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

- Trường hợp viên chức phải đền bù chi phí đào tạo không thực hiện trách nhiệm đền bù thì cơ quan, đơn vị ban hành quyết định đền bù không giải quyết các chế độ, chính sách và có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn phải đền bù chi phí học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học là đúng với quy định hiện hành.

Còn về việc bạn phải nộp phạt 100 triệu đồng thì chúng tôi chưa đủ cơ sở để trả lời là đúng hay sai. Tuy nhiên, theo chúng tôi bạn nên xem lại trước khi đi học bạn có thực hiện ký cam kết, thỏa thuận với cơ quan cũ về việc phải nộp phạt 100 triệu đồng nếu không làm việc cho cơ quan sau khi học xong hay không?!

Hoặc bạn có thể trực tiếp đề nghị lãnh đạo cơ quan, đơn vị giải thích vì sao phải nộp phạt 100 triệu đồng.