Quy định trách nhiệm với hiệu trưởng, giáo viên có học sinh đọc, viết chậm

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sóc Trăng vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, trưởng phòng GD&ĐT về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý chất lượng giáo dục tiểu học.

Quy định trách nhiệm với hiệu trưởng, giáo viên có học sinh đọc, viết chậm - Ảnh 1

Văn bản nhấn mạnh việc chỉ đạo các phòng GD&ĐT có kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo số học sinh lên lớp chưa đạt chuẩn, nhất là số còn đọc chậm, viết chậm hoặc còn khó khăn trong việc giải toán; tăng cường thời lượng giảng dạy 2 môn học công cụ là Tiếng Việt và Toán.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch quy hoạch mạng lưới trường, lớp trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố phù hợp với điều kiện địa phương, đảm bảo yêu cầu về đội ngũ và cơ sở vật chất, với mục tiêu giảm bớt điểm trường lẻ, tăng sĩ số học sinh trên lớp, nâng cao chất lượng dạy-học, đáp ứng yêu cầu nội dung hoạt động của cấp học. Tạo được sự đồng thuận của xã hội thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng đối tượng học sinh và phụ huynh học sinh.

Tích cực thực hiện các giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ học sinh chưa đạt chuẩn quy định, cụ thê: Từng tháng, hiệu trưởng các trường tiểu học phải theo dõi được sự tiến bộ của từng học sinh; giáo viên chủ nhiệm các lớp học có diện học sinh đọc chậm, viết chậm phải có các biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp để hỗ trợ, giúp đỡ học sinh hoàn thành chương trình của lớp học. Đối với các trường hợp học sinh cá biệt, khiếm khuyết trong học tập, các trường tiểu học lập danh sách riêng để phân biệt đối tượng học sinh học hòa nhập, khuyết tật và lập hồ sơ đánh giá các đối tượng này theo văn bản quy định.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục tới từng lóp học ngay trong Học kì 1, năm học 2016-2017 theo định hướng chất lượng bền vững “Học sinh học đến đâu, hiểu đến đó và có kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức bài học”. Thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cho học sinh đúng thực chất với quyết tâm cao nhất cho việc nâng dần chất lượng giáo dục tiểu học tại các trường học, đặc biệt là chấn chỉnh hiện tượng học sinh “Đọc chậm, viết chậm” tại các lớp học.

Chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng quy chế, quy định trách nhiệm đối với hiệu trưởng, giáo viên các trường, lớp học còn để xảy ra hiện tượng học sinh “Đọc chậm, viết chậm”. Bên cạnh đó, việc bàn giao chất lượng học sinh của năm học 2016-2017 cần được tiến hành lồng ghép vào kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối Học kỳ 1 với cách làm thiết thực, hiệu quả nhất. Đặc biệt chú ý lớp 1 và lớp 5 cần có sự giám sát theo dõi chặt chẽ.

Trong tháng 12/2016, Sở GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra, khảo sát việc thực hiện kế hoạch khắc phục tình trạng học sinh đọc chậm, viết chậm tại các trường tiểu học để báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh.