Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

    Gốc

    NDĐT - Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành quy định về việc sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123509&sub=68&top=40