Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra cháy nổ

Về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cơ quan thẩm tra nhấn mạnh cần nghiên cứu quy định yêu cầu, điều kiện về PCCC phù hợp với từng loại hình cơ sở trên từng địa bàn, đồng thời cần quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu, đối với cán bộ quản lý các cấp để việc xử lý công minh, khách quan.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/quy-dinh-ro-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-neu-de-xay-ra-chay-no-post300065.html