Quy định mới về việc đào đường đô thị phục vụ xây lắp các công trình ngầm

ND - Theo quy định của Bộ Xây dựng, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào đường đô thị phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Việc xây dựng các công trình ngầm dưới đường đô thị phải tuân thủ đúng quy hoạch, dự án thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.