Quy định mới về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

(Chinhphu.vn) - Việc tuyển sinh đối với nữ học sinh vào các trường Công an nhân dân được xác định chỉ tiêu riêng với tỷ lệ từ 10-15% trên tổng chỉ tiêu đào tạo của từng ngành học và từng trường.

Nhiều quy định mới trong tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 71/2011/TT-BCA quy định tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân (bao gồm các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, văn hóa Công an nhân dân). Thông tư này thay thế Quyết định số 727/2006/QĐ-BCA.

Theo đó, tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân được thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa kiểm tra học lực, sức khỏe, năng khiếu, tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức của người dự tuyển theo quy định riêng của Bộ Công an với kết quả thi tuyển, cử tuyển, xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

Đối với tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, Thông tư nêu rõ, điều kiện đăng ký dự tuyển, ngoài những quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo..., tuổi của người dự tuyển là không quá 50; đối với tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, độ tuổi của người dự tuyển không quá 45 tuổi.

Quy định về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, Thông tư nêu rõ, về độ tuổi, đối với cán bộ, chiến sĩ công an trong biên chế không quá 30 tuổi, đối với học sinh, không quá 20 tuổi, riêng học sinh là người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi thì mới đủ điều kiện đăng ký dự thi. Về tiêu chuẩn sức khỏe, nam phải đạt chiều cao từ 1,64m đến 1,80m và cân nặng từ 48 kg đến 75 kg; nữ phải có chiều cao từ 1,58m đến 1,75m và cân nặng từ 45 kg đến 60 kg. Trong một năm, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào 1 ngành học ở một trường. Việc tổ chức thi tuyển của từng ngành học ở từng trường được thực hiện theo hướng dẫn tuyển sinh hàng năm của Bộ Công an.

Thu Nga