Quy định mới về khu công nghiệp sinh thái

Ngày 30/11, Bộ KH&ĐT vừa công bố Dự thảo nghị định Quy định về khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất và khu kinh tế. Theo Bộ KH&ĐT, mô hình KCN được triển khai 25 năm, giờ xuất hiện các yêu cầu mới, cần được sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả hoạt động của KCN. Đặc biệt, ở các địa phương xuất hiện mô hình mới như KCN hỗ trợ, KCN sinh thái.

Quy định mới về khu công nghiệp sinh thái - Ảnh 1

Đây là các mô hình mới sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của các KCN qua việc đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực đầu tư; làm giảm chi phí sản xuất kinh doanh qua sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Quỳnh Nga