Quy định mới về giấy chứng minh sĩ quan

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành nghị định về giấy chứng minh sĩ quan QĐND Việt Nam. Theo đó, giấy chứng minh sĩ quan QĐND Việt Nam cấp cho người được phong quân hàm sĩ quan tại ngũ, bao gồm: học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan và những người được bổ nhiệm giữ chức vụ sĩ quan được phong quân hàm sĩ quan.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/191946