Quy định mới về cấp giấy phép liên vận xe du lịch qua biên giới

Tại Nghị định 41/2024 Chính phủ vừa ban hành sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới, có hiệu lực từ ngày 1/6 tới.

Xe hợp đồng, du lịch liên vận giữa Việt Nam - Lào không quá 30 ngày

So với Nghị định 119/2021, Nghị định 41/2024 bổ sung quy định về giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và giấy phép liên vận đối với xe vận tải hành khách theo hợp đồng và xe xe vận tải khách du lịch.

Nghị định 41/2024 quy định xe vận tải hành khách theo hợp đồng và xe vận tải khách du lịch được cấp giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào theo thời hạn chuyến đi hoặc thời gian của chuyến du lịch nhưng không vượt quá 30 ngày (ảnh minh họa).

Theo đó, giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào của loại hình này được phép đi lại nhiều lần và sẽ được cấp theo thời hạn chuyến đi hoặc thời gian của chuyến du lịch nhưng không vượt quá 30 ngày.

Đối với giấy phép liên vận cấp cho phương tiện thương mại giữa Việt Nam và Campuchia có hai loại: Loại 1 cấp cho phương tiện vận tải qua lại nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày, có thời hạn tối đa 1 năm; loại 2 cấp cho phương tiện đi lại một lần với thời hạn không quá 30 ngày.

Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung quy định về giấy phép liên vận cấp cho phương tiện phi thương mại giữa Việt Nam và Lào hoặc Việt Nam - Lào - Campuchia được phép đi lại nhiều lần và được cấp theo thời gian của chuyến đi nhưng không vượt quá 30 ngày.

Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện đi công vụ, phương tiện của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế giữa Việt Nam và Lào được phép đi lại nhiều lần và được cấp theo thời gian của chuyến đi nhưng không vượt quá 1 năm.

Về giấy phép liên vận cấp cho phương tiện phi thương mại giữa Việt Nam và Campuchia (trừ xe cứu hỏa, xe cứu thương được miễn giấy phép theo quy định tại Hiệp định Vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia) cũng có hai loại: Loại 1 cấp cho phương tiện vận tải qua lại nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày, có thời hạn hạn tối đa 1 năm; loại 2 cấp cho phương tiện đi lại một lần với thời hạn không quá 30 ngày.

Việc sửa đổi này nhằm thực hiện theo đúng Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Giấy phép liên vận sẽ bị thu hồi khi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện bị cơ quan có thẩm quyền tước hoặc thu hồi (ảnh minh họa).

Thêm trường hợp bị thu hồi giấy phép liên vận

Nghị định 41/2024 bổ sung thêm trường hợp bị thu hồi giấy phép liên vận ASEAN, giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS hoặc sổ theo dõi tạm nhập phương tiện vận tải (TAD), giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào, giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia khi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện bị cơ quan có thẩm quyền tước hoặc thu hồi. Theo đó, phương tiện bị tước hoặc thu hồi phù hiệu, biển hiệu thì không được phép kinh doanh vận tải.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung quy định nộp lại giấy phép đã cấp (trừ trường hợp bị mất) trong trường hợp giấy phép liên vận ASEAN, giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD, giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào, giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia, giữa Việt Nam, Lào và Campuchia hết thời hạn sử dụng hoặc còn thời hạn sử dụng nhưng hết trang đóng dấu xác nhận của các cơ quan quản lý tại cửa khẩu hoặc bị hư hỏng, bị mất về cơ quan cấp giấy phép.

Nếu tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải còn nhu cầu đăng ký khai thác, lập hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy định.

Bộ GTVT cho biết, việc nộp lại giấy này để cơ quan cấp phép kiểm tra và thực hiện thu hồi giấy phép đối với phương tiện: Không thực hiện hoạt động vận tải liên vận ASEAN trong thời gian 2 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép liên vận; Không thực hiện hoạt động vận tải liên vận ASEAN từ 3 chuyến trở lên trong thời gian 6 tháng liên tục (chuyến được tính là cả lượt xe đi và về); Hoặc từ chối cấp giấy phép đối với những phương tiện được cấp giấy phép vẫn còn hạn sử dụng nhưng vẫn tiếp tục đề nghị cấp giấy phép mới.

Nghị định 41/2024 cũng phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại D cho phương tiện của Trung Quốc về các Sở GTVT của các tỉnh có cửa khẩu thực hiện Hiệp định Vận tải đường bộ Việt - Trung (ảnh minh họa).

Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép liên vận về địa phương

Tại quy định về cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại D cho phương tiện của Trung Quốc, Nghị định quy định phân cấp cho Sở GTVT các tỉnh có cửa khẩu thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt - Trung cấp giấy phép vận tải loại D nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị vận tải của Trung Quốc trong việc đề nghị cấp giấy phép vận tải này.

Theo đó, các Sở GTVT có thẩm quyền cấp giấy phép vận tải loại D gồm: Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai, căn cứ theo tuyến đường vận chuyển và các cặp cửa khẩu thuộc địa phận quản lý cấp giấy phép loại D cho phương tiện vận tải Trung Quốc.

Bên cạnh đó, việc cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào cũng được phân cấp triệt để cho Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng các tỉnh, thành phố. Hiện nay, bên cạnh các Sở GTVT, Cục Đường bộ VN vẫn là cơ quan cấp giấy phép vận tải này.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định bổ sung thêm Giấy chứng nhận đăng ký xe vào thành phần hồ sơ trong việc cấp giấy phép vận tải loại D để kiểm tra các thông tin khai trên giấy đề nghị cấp giấy phép D và để ghi thông tin chính xác trên giấy phép vận tải loại D.

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/quy-dinh-moi-ve-cap-giay-phep-lien-van-xe-du-lich-qua-bien-gioi-192240421134358075.htm