Quy định mới nhất về xe ô tô mà người dân cần biết

Bộ GTVT sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống Camera-màn hình, kiểu loại gương xe ô tô.

Vừa qua, Bộ GTVT ban hành Thông tư 19/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô. Trong đó, Bộ sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô.

Theo đó, những nội dung mới được sửa đổi tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô như sau:

Hệ thống Camera- màn hình (CMS) là hệ thiết bị dùng để quan sát phía sau, bên cạnh hoặc phía trước xe trong phạm vi quan sát được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô bằng phương pháp kết hợp giữa camera-màn hình được định nghĩa như sau: Camera (camera) là thiết bị ghi lại hình ảnh của thế giới bên ngoài và sau đó chuyển đổi hình ảnh này thành tín hiệu video. Màn hình (monitor) là thiết bị chuyển đổi tín hiệu thành các hình ảnh được thể hiện trong quang phổ mắt người nhìn thấy được.

Kiểu loại gương (Mirror type): các gương chiếu hậu được coi là cùng kiểu loại nếu có cùng nhãn hiệu, nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất và không có sự khác biệt về các đặc tính kỹ thuật chính sau đây: Thiết kế của cụm gương bao gồm cả chi tiết liên kết với xe (nếu có). Loại gương, hình dạng gương, kích thước và bán kính cong của bề mặt phản xạ.

Kiểu loại hệ thống camera- màn hình (Camera-monitor system type): các hệ thống camera-màn hình được coi là cùng kiểu loại nếu có cùng nhãn hiệu, nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất và không có sự khác biệt về các đặc tính kỹ thuật chính sau đây: Thiết kế của hệ thống camera-màn hình bao gồm cả chi tiết liên kết với xe (nếu có). Loại CMS, phạm vi quan sát, độ phóng đại và độ phân giải.

Hệ thống chức năng kép CMS và gương là CMS loại I, trong đó màn hình được đặt phía sau gương bán trong suốt (màn hình và gương bán trong suốt phù hợp với Quy chuẩn này). Màn hình hiển thị ở chế độ CMS.

Gương loại IV (Gương quan sát góc rộng): Biên dạng của bề mặt phản xạ phải có dạng hình học đơn giản và có kích thước (có thể kết hợp với gương lắp ngoài Loại II nếu cần thiết) để tạo ra phạm vi quan sát được quy định tại điểm A.4 Phụ lục A của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô.

Gương loại V (Gương quan sát không gian gần): Biên dạng của bề mặt phản xạ phải có dạng hình học đơn giản và có kích thước để tạo ra phạm vi quan sát được quy định tại điểm A.5 phụ lục A của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô.

Gương loại VI (Gương quan sát phía trước): Biên dạng của bề mặt phản xạ phải có dạng hình học đơn giản và có kích thước để tạo ra phạm vi quan sát được quy định tại điểm A.6 Phụ lục A của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô.

Thông tư 19/2024 của Bộ GTVT có hiệu lực kể từ ngày 5-12-2024.

THY NHUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-xe-o-to-ma-nguoi-dan-can-biet-post794761.html