Quy định mới đối với xe hợp đồng

Hiện nay ở các thành phố lớn có tình trạng xe Limousine đăng ký hoạt động là xe hợp đồng song đón khách như xe tuyến cố định, tạo ra nhiều bến cóc. Những xe này cũng đón trả khách dọc đường gây mất an toàn giao thông. Do đó, mới đây Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra đề xuất xe hợp đồng không được đón, trả khách 3 ngày liên tiếp trở lên tại trụ sở chính hoặc tại một vị trí khác.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quy-dinh-moi-doi-voi-xe-hop-dong-192213.htm