Quy định mới để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND về Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2023.

Theo đó, đối với khu vực các phường thuộc TP. Vũng Tàu, quy mô diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải bảo đảm diện tích tối thiểu từ 150m2 trở lên hoặc tối thiểu bằng với diện tích của lô đất nằm trong Quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại vị trí khu đất để tách dự án độc lập.

Đối với các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh, diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải bảo đảm diện tích tối thiểu từ 300m2 trở lên hoặc tối thiểu bằng với diện tích của lô đất nằm trong Quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại vị trí khu đất để tách dự án độc lập. Quy mô diện tích đất để tách thành dự án độc lập không bao gồm phần diện tích sông suối, thủy lợi, đất giao thông, hành lang giao thông đã được công bố hoặc theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…

QUANG VŨ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202312/quy-dinh-moi-de-tach-phan-dien-tich-dat-nha-nuoc-quan-ly-thanh-du-an-doc-lap-997447/