Quy định mới của Chính phủ về phòng thủ dân sự

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về phòng thủ dân sự, trong đó quy định về nhiệm vụ; cơ chế bảo đảm đầu tư; tổ chức, huấn luyện; phòng chống khắc phục hậu quả các loại vũ khí công nghệ cao, vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, sinh học và thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135870&sub=68&top=40