Quy định đầu tư Dự án sản xuất gạch men cao cấp ceramic tại tỉnh Đồng Nai

Ngày 23/8/2016, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy sản xuất gạch men ốp lát cao cấp ceramic tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ảnh minh họa.

Về vấn trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 2025/BXD-VLXD, ngày 14/9/2016 trả lời Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai như sau:

Theo Quyết định số 1586/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam đến năm 2020 thì giai đoạn từ nay đến năm 2020 không được đầu tư mới, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất gạch ceramic.

Đối với sản phẩm gạch gốm ốp lát, Sở Xây dựng nên định hướng cho các đơn vị đầu tư phát triển sản xuất gạch granit, gạch cotto để tạo ra các sản phẩm gạch gốm ốp lát có giá trị kinh tế cao.

Đoan Trang