Quy định chuẩn hiệu trưởng tiểu học

TP - Theo quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học mà Bộ GD&ĐT vừa ban hành, hiệu trưởng cần thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh.

Quy định đưa ra 17 tiêu chí thuộc bốn nhóm tiêu chuẩn: Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; năng lực quản lý trường tiểu học; năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng và xã hội.