Quy định chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng

Ngày 17/10/2016, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phú Thịnh gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc áp dụng chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng - Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam.

Quy định chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 2640/BXD-KTXD ngày 24/11/2016 trả lời như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Trong hợp đồng xây dựng, các bên phải quy định cụ thể việc sử dụng nguồn thông tin giá hoặc nguồn chỉ số giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để áp dụng cho hợp đồng, và phải phù hợp với nội dung, tính chất công việc trong hợp đồng.

Đối với trường hợp nêu tại văn bản số 91/DA/PT/2016: Hợp đồng đã ký quy định “sử dụng chỉ số giá xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Sơn La công bố để điều chỉnh giá hợp đồng”, đến nay Sở Xây dựng tỉnh Sơn La mới công bố chỉ số giá xây dựng (trừ chỉ số giá nhiên liệu) đến hết tháng 12/2015.

Như vậy, đối với chỉ số giá xây dựng chưa công bố thì chủ đầu tư tổ chức xác định hoặc thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực xác định chỉ số giá xây dựng công trình theo phương pháp do Bộ Xây dựng hướng dẫn báo cáo cơ quan có thẩm quyền để áp dụng điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định.

Đoan Trang