Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là sinh viên đại học và hiện là cán bộ Đoàn. Xin hỏi tôi có được hưởng chế độ, chính sách gì không? – Nguyễn Gia Huy (giahuy***@gmail.com).

Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên - Ảnh 1

* Trả lời:

Trường hợp của bạn sẽ được hưởng các chế độ chính sách theo quy định tại Điều 3 Quyết định số: 13/2013/QĐ-TTg ngày 6/2/2013 của Chính phủ “Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và dạy nghề”.Cụ thể:

- Cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên được ưu tiên cộng điểm đánh giá kết quả rèn luyện theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên của Bộ GD&ĐT; được ưu tiên xét cấp học bổng, giới thiệu việc làm và hỗ trợ thêm về điều kiện làm việc, học tập theo khả năng, tình hình thực tế của từng trường.

- Hàng năm, cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tuyên dương, khen thưởng. Kinh phí tổ chức tuyên dương, khen thưởng cán bộ Đoàn, Hội được bố trí trong tổng kinh phí hàng năm cấp cho tổ chức Đoàn, Hội.

- Cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên được hỗ trợ hoạt động phí hàng tháng hoặc theo năm học. Căn cứ điều kiện cụ thể, nhà trường quy định mức hỗ trợ hoạt động phí đối với từng chức danh cán bộ Đoàn, Hội.