Quy định 5.000 USD, Tổng cục Du lịch hướng dẫn 7.000 USD

Theo phản ánh của nhiều hướng dẫn viên du lịch tại VN, Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên do Vụ Lữ hành thuộc Tổng cục Du lịch mới phát hành hồi tháng 2.2016 có chi tiết sai nghiêm trọng.

Cụ thể, tài liệu dẫn quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước số 921/2005 ngày 27.6.2005 về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng VN bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh là không quá 7.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Tuy nhiên, trong quy định hiện hành tại Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12.8.2011, thì cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của VN bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ, đồng VN tiền mặt không quá 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ tương đương.

Bộ tài liệu này cũng đã được phổ biến đến tất cả các cơ quan quản lý du lịch địa phương trong cả nước để áp dụng vào việc giảng dạy nhằm cấp chứng nhận cho hướng dẫn viên.

N.Trần Tâm