Quỹ đạo diêm vương tinh xa xưa chỉ có một hành tinh?

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT-Dựa trên những mô hình tính toán trên máy, nhóm các nhà khoa học thuộc trường đại học Kobe (Nhật Bản) nhận định, trên hệ mặt trời trước đây chỉ tồn tại một hành tinh lớn duy nhất được phân bố trên quỹ đạo của diêm vương tinh.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/Vutru/45702/default.aspx