Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 2008: Sót công trình xây dựng ngầm!

Cho đến nay đã hơn một năm, kể từ khi nghị định số 41 về xây dựng ngầm đô thị được chính phủ ban hành, các quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng...