Quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

    Gốc

    Ngày 18-1, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Dưới đây là nội dung văn bản.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114944&sub=68&top=40