Quỹ bình ổn xăng dầu còn dư trên 2 ngàn tỷ đồng

Ngày 11/11, Bộ Tài chính đã công bố chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) trong quý III năm 2016 của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối.

Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 1/1/2016 là 3.970,063 tỷ đồng; đến 31/3/2016 là 3.787,147 tỷ đồng và đến 30/6/2016 là 1.495,432 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong quý III (từ ngày 1/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016) đạt 1.242,136 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý III (từ ngày 1/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016) là 564,892 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương 2,771 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm: 313 triệu đồng.

Theo đó, số dư quỹ BOG đến hết Quý III (đến hết ngày 30/9/2016) của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối là 2.175,134 tỷ đồng.

Trong đó, có một số thương nhân đầu mối có số trích Quỹ BOG đến hết quí III (tính đến 30/9/2016 sau khi đã cộng trừ lãi phát sinh) đáng kể như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư lớn nhất đạt 1.719,956 tỷ đồng; Tổng công ty Xăng dầu Quân đội đạt 276,890 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh (SaiGon Petro) đạt 205,281 tỷ đồng...

Trần Kiên