Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn gần 2,2 nghìn tỷ đồng

Chiều nay, 11-11, Liên bộ Tài chính-Công thương đã công bố tổng hợp chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu quý III-2016 của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối. Đây là công bố thường xuyên nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn gần 2,2 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1

Ảnh minh họa (Hữu Linh).

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết ngày 30-9-2016 là hơn 2.175 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ trong quý III là 1.242 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ gần 565 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương 2,771 tỷ đồng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm 313 triệu đồng.

Trước đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 1-1-2016 là 3.970 tỷ đồng; thời điểm 31-3-2016 là 3.787 tỷ đồng; thời điểm 30-6-2016 là 1.495 tỷ đồng.

Hiện doanh nghiệp có số dư Quỹ lớn nhất là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (PVN) với 1.719 tỷ đồng. Tiếp theo là Tổng công ty xăng dầu Quân đội và Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM với số dư lần lượt là 276 tỷ đồng và 205 tỷ đồng.

Số dư quỹ âm lớn nhất thuộc về Công ty TNHH Hải Linh là âm 49.019 triệu đồng; Công ty Cổ phần hóa dầu Quân đội là âm 34.552 triệu đồng.

H.Vân