Quý 3/2016 PPC lãi vỏn vẹn 13 triệu đồng

Sản lượng điện sản xuất giảm 23% và giá điện bình quân cũng thấp hơn cùng kỳ khiến hoạt động kinh doanh của PPC giảm sút. Lỗ sau thuế 9 tháng đã lên tới gần 350 tỷ đồng khiến mục tiêu lợi nhuận 624 tỷ đồng đang trở nên ngày càng xa vời.

CTCP Nhiệt Điện Phả Lại (mã PPC - HoSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2016 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Mặc dù đã "bớt" lỗ tỷ giá nhưng tình hình kinh doanh sụt giảm mạnh.

Bớt gánh nặng tỷ giá lại "đuối" hoạt động kinh doanh

Cụ thể, riêng quý III, PPC thu về 1.266 tỷ đồng doanh thu, giảm 29% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do cả sản lượng điện sản xuất (giảm 23%) và giá điện bình quân thấp hơn cùng kỳ.

Quý 3/2016 PPC lãi vỏn vẹn 13 triệu đồng - Ảnh 1

Cùng với đà giảm của doanh thu, các khoản chi phí sản xuất đều giảm, trừ chi phí nhân công và chi phí khác bằng tiền

Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh, từ 14,43% xuống còn 1,15%. PPC chỉ thu về vỏn vẹn 14,6 tỷ đồng lãi gộp trong quý này.

PPC không nêu chi tiết lý do giảm sản xuất điện cùng nguyên nhân khiến biên lãi gộp giảm mạnh. Tuy nhiên, giá than quốc tế - một trong các nguyên liệu đầu vào của ngành nhiệt điện đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây.

>> Giá than tăng hơn 30% trong 4 tháng

Quý III/2016, PPC lỗ chênh lệch tỷ giá 84,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 213,6 tỷ đồng. Trong kỳ, PPC giảm trích lập dự phòng tại Nhiệt điện Quảng Ninh, điều này cũng giúp doanh nghiệp này giảm đáng kể chi phí tài chính. Hai yêu tố này giúp chi phí tài chính quý III chỉ tương đương 40% cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu tài chính tăng 18%, lên 105 tỷ đồng nhờ lãi tiền gửi và doanh thu tài chính khác.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế quý III chỉ còn vỏn vẹn 13 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi 73,3 tỷ đồng. Cùng với khoản lỗ khủng hai quý trước, PPC lỗ ròng 348 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm.

Quý 3/2016 PPC lãi vỏn vẹn 13 triệu đồng - Ảnh 2

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của PPC đạt 4.489 tỷ đồng, giảm 25,7%. Trong khi đó, lợi nhuận đã âm gần 350 tỷ đồng. Sau 3/4 năm, kế hoạch doanh thu hiện mới hoàn thành 64%. Trong khi đó, mục tiêu lợi nhuận 624 tỷ đồng đang trở nên ngày càng xa vời.

Tài sản cố định đã khấu hao gần hết

Đến cuối quý, các khoản vay và nợ thuê tài chính hiện là 4.744 tỷ đồng. Trong đó, số dư nợ vay bằng đồng Yên còn 21,35 tỷ JPY. Nợ phải trả hiện đang chiếm hơn 55% tổng nguồn vốn của PPC.

Tổng tài sản của doanh nghiệp nhiệt điện này đạt 10.053 tỷ đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng khá lớn trong tài sản của PPC là các khoản đầu tư bao gồm 2.430 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, hơn 2.300 tỷ đồng đầu tư vào các công ty liên kết và đơn vị khác (chủ yếu là đầu tư vào công ty nhiệt điện).

Nguyên giá tài sản cố định của PPC là 13.463,5 tỷ đồng nhưng đã được khấu hao gần hết. Giá trị còn lại hiện chỉ còn vỏn vẹn 371 triệu đồng.