Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Quốc vương Norodom Sihamoni khẳng định quyết tâm củng cố và tăng cường hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài và cùng có lợi giữa hai nước, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc.