Quốc Tuấn tâm sự về vai diễn trong "Luật đời"

"Một người nghệ sĩ tài năng phải đóng được nhiều dạng vai. Tài năng là cái đáng được trân trọng chứ không phải vai diễn. Đại là nhân vật mang nét mới trong các vai tôi từng đóng. Có thể khán giả đã quen với các vai diễn trước đó nên thấy tôi đóng vai Đại có cảm giác hơi lạ chăng? Có lần ra khỏi nhà, tôi đã nhận được lời "phàn nàn" của một cô bé: "Xem chú đóng vai Đại, cháu ghét lắm". Quốc Tuấn tâm sự.