Quốc tế sẽ tiếp tục hỗ trợ VN phát triển

Cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ít nhất là 2-3 năm sau khi đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2010 để Việt Nam có thể tiếp tục tăng tốc trong giai đoạn phát triển tiếp theo.