Quốc tế hỗ trợ Campuchia phòng chống cúm gia cầm

    Báo VTC News
    Gốc

    Các nhà tài trợ quốc tế ngày 8/5 đã cam kết viện trợ cho Chính phủ Campuchia 11 triệu USD để thực hiện dự án phòng chống cúm gia cầm tại nước này trong 3 năm.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/248578/Default.aspx