Quốc tế cam kết hỗ trợ VN thực hiện 66 dự án y tế

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế bước đầu cam kết trong thời gian tới hỗ trợ cho y tế Việt Nam 66 dự án, chương trình với tổng vốn dự kiến hơn 566 triệu euro.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/226201/Default.aspx