Quốc lộ 40B - con đường 'tử thần' ở Quảng Nam

Muốn đi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, phương tiện phải qua quốc lộ 40B. Do nhiều xe chạy, mặt đường hư hỏng, thường xuyên tai nạn.