Quốc hội xem xét về 2 dự án luật

Trong phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 31/10, Quốc hội đã nghe báo cáo về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và dự án Luật Thủy lợi.

Quốc hội xem xét về 2 dự án luật - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Thủy lợi. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủy lợi.

Theo tờ trình dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, dự án Luật này được xây dựng gồm 8 chương, 75 điều quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng vũ khí; quản lý, sử dụng vật liệu nổ; quản lý, sử dụng tiền chất thuốc nổ; quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ; tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khẳng định sự cần thiết ban hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phù hợp với Hiến pháp, khắc phục những hạn chế, bất cập sau hơn 4 năm tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Đồng thời, bảo đảm quyền con người, quyền công dân quy định trong Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay, nhất là trước tình trạng sản xuất vũ khí trái phép (vũ khí tự chế), tình hình tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gây án, buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới vào Việt Nam các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, các loại pháo, công cụ hỗ trợ đang diễn biến phức tạp; hoạt động vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong khai thác khoáng sản, đánh bắt hải sản, mua bán phế liệu còn có nhiều vi phạm.

Quốc hội xem xét về 2 dự án luật - Ảnh 2

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo thẩm tra cũng cho hay, hồ sơ dự án Luật đã được xây dựng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về dự án Luật Thủy lợi, tờ trình của Chính phủ cho biết quan điểm và nguyên tắc chỉ đạo xây dựng Luật là nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển thủy lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền và lợi ích quốc gia; phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước và từng địa phương trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo.

Kế thừa và pháp điển hóa các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đồng thời bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, luật hóa một số quy định trong các văn bản dưới luật nhằm tăng giá trị pháp lý của các quy định này.
Dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn về công tác thủy lợi. Phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan ở Trung ương và chính quyền các cấp ở địa phương; đồng thời quy định rõ quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động về lĩnh vực thủy lợi.

Dự án Luật Thủy lợi được xây dựng gồm 9 chương, 72 điều, quy định cụ thể về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi; an toàn công trình thủy lợi; thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong hoạt động về thủy lợi...

Sau khi nghe báo cáo nêu trên, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Tổ về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ./.

Nguyễn Hoàng