Quốc hội VN sẽ đóng góp tích cực vì sự nghiệp chung

    Gốc

    Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử: Xây nhà máy điện hạt nhân hay dùng năng lượng thay thế ? - Thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2008

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/207522.asp