Quốc hội và Chính phủ rà soát các nội dung trước kỳ họp

Chiều 18/5, tại Nhà Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư phụ trách Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đồng chủ trì Hội nghị giữa Đảng Đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/quoc-hoi-va-chinh-phu-ra-soat-cac-noi-dung-truoc-ky-hop-121255.htm