Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017: Đặt chỉ tiêu số giường bệnh trên một vạn dân là 25,5

Quốc hội đặt chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; số giường bệnh trên một vạn dân đạt 25,5; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,2%.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, với 85,02% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2017.

Trong các chỉ tiêu phát triển KT-XH, Quốc hội đặt chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; số giường bệnh trên một vạn dân đạt 25,5; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,2%.

Quyết đạt mục tiêu cao nhất

Theo đó, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2017 là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược; tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất, kinh doanh; tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp bền vững, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa, giáo dục, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Giữ thế chủ động chiến lược, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017: Đặt chỉ tiêu số giường bệnh trên một vạn dân là 25,5 - Ảnh 1

Với 85,02% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017.

Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo Nghị quyết trước khi Quốc hội thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, một số ý kiến đề nghị tính toán, cân nhắc tính khả thi của chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7%. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2016 tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, thiên tai nhiều gây thiệt hại lớn. Trong bối cảnh môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, đồng thời từ năm 2017 sẽ bắt đầu thực hiện đồng bộ Kế hoạch tài chính, Kế hoạch đầu tư công, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 hướng tới huy động, phân bổ và sử dụng ngày càng hiệu quả các nguồn lực trong, ngoài nước cho phát triển KT-XH. “Do vậy xin đề nghị giữ như trong Dự thảo Nghị quyết để phấn đấu quyết liệt nhằm thực hiện mức cao nhất theo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 đề ra chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm 6,5-7%/năm” - Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh báo cáo. Qua đó, Quốc hội “chốt” các chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH hội năm 2017 gồm: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6-7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; số giường bệnh trên một vạn dân đạt 25,5 giường (không tính giường trạm y tế xã). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,2%. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 87%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,45%...

Báo cáo việc bổ nhiệm cấp phó vào kỳ họp cuối năm 2017

Để đạt mục tiêu, Quốc hội yêu cầu, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; phát triển thị trường mua bán nợ, kiểm soát chặt chẽ, xử lý hiệu quả nợ xấu. “Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo dự toán được Quốc hội thông qua. Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu nợ công và bội chi ngân sách nhà nước”, Nghị quyết nêu rõ.

Chính phủ triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết của Quốc hội; hoàn thành thủ tục báo cáo Quốc hội về chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Bắc - Nam và các công trình, dự án trọng điểm quốc gia khác. Kiên quyết không chấp thuận đầu tư, cấp phép, triển khai các dự án không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái.

Theo Nghị quyết, Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước phải tập trung xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch. Nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và cương quyết loại bỏ những người cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Quốc hội yêu cầu, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và cải cách tiền lương; rà soát việc bổ nhiệm cấp phó và chức danh hàm, báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2017.

Trần Lâm - Anh Tuấn