Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 14, sáng 11/11, Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về Dự án Luật đường sắt (sửa đổi); Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Buổi chiều Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017;Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Nhiều nội dung mới được bổ sung vào Luật Đường sắt

Cụ thể về Luật đường Sắt, trong phiên thảo luận, đa số đại biểu đánh giá cao ban soạn thảo đã bổ sung nhiều nội dung mới so với Luật Đường sắt năm 2005. Nhưng có ý kiến cho rằng về phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 dự thảo Luật vẫn giữ nguyên phạm vi điều chỉnh của Luật Đường sắt năm 2005 là chưa hợp lý, chưa bảo đảm tính khái quát toàn diện các quy định của dự thảo Luật. Do vậy, các đại biểu đề nghị cần nghiên cứu, bổ sung theo hướng vừa bảo đảm tính tổng quát nhưng vừa nhấn mạnh đến những vấn đề đổi mới cốt lõi của dự thảo Luật như kinh doanh đường sắt, chính sách phát triển đường sắt, công nghiệp đường sắt, đường sắt tốc độ cao, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017 - Ảnh 1

Quốc hội họp tổ về Luật đường sắt ( ảnh: Đình Nam)

Một số đại biểu tại tổ 1- Đoàn đại biểu Hà Nội cho rằng công tác quy hoạch phải tạo nên năng lực chủ lực trong vận chuyển hành khách khối lượng lớn, tốc độ nhanh và trong toàn bộ vận hành của mạng lưới vận tải công cộng trên các đô thị lớn và nối kết liên vùng, kết nối quốc tế. Luật cần quy định rõ và đầy đủ hơn hướng ưu tiên phát triển của ngành đường sắt, nhất là công tác đầu tư để đưa vận tải đường sắt sớm thoát khỏi tình trạng lạc hậu, yếu kém như hiện nay.

Bên cạnh đó cần có chính sách ưu tiên, hỗ trợ, ưu đãi trong phát triển công nghiệp đường sắt để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu vận tải đa dạng, nhanh chóng của người dân. Một số đại biểu tại tổ 3- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Nghệ An, Trà Vinh các đại biểu quan tâm nhiều đến quy định kinh doanh đường sắt, cho rằng cần có quy hoạch đồng bộ hơn về kinh doanh đường sắt; doanh nghiệp được giao kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư không được trực tiếp kinh doanh hoặc đầu tư tài chính vào doanh nghiệp vận tải đường sắt trên tuyến đường sắt được giao hay về kinh doanh đường sắt, quy định như khoản 2 điều 54 của Dự thảo Luật là hạn chế quyền tham gia kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về Dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và họp riêng về Dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017

Buổi chiều 11/11, với 79,31% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017. Theo đó, Quốc hội quyết định thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 với tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.212.180 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.390.480 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 178.300 tỷ đồng (một trăm bảy mươi tám nghìn, ba trăm tỷ đồng), tương đương 3,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 172.300 tỷ đồng (một trăm bảy mươi hai nghìn, ba trăm tỷ đồng), tương đương 3,38%GDP; Bội chi ngân sách địa phương là 6.000 tỷ đồng (sáu nghìn tỷ đồng), tương đương 0,12%GDP.Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 340.157 tỷ đồng.

Nghị quyết giao Chính phủ thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng cường kỷ luật tài chính- ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí…

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017 - Ảnh 2

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017( ảnh: Đình Nam)

Quốc hội giao Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện các quy định của Nghị quyết này.

Cũng trong buổi Chiều cùng ngày, với 81,34% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị quyết sửa đổi khoản 3 Điều 1 và bổ sung khoản 4 vào Điều 1, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho một số đối tượng. Cụ thể: Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, tặng, cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất; Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã.

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai; trong thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp. Thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định tại Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp không quy định tại Nghị quyết này và tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương rà soát, chấn chỉnh, thực hiện thu hồi đất nông nghiệp do vi phạm pháp luật đất đai theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Hà Vân