Quốc hội thông qua Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020

Sáng nay, với 89,88% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Quốc hội thông qua Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 - Ảnh 1

Quốc hội đồng ý bố trí 5.000 tỷ đồng phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án cảng hàng không qốc tế Long Thành. Ảnh: Internet.

1,12 triệu tỷ đồng từ ngân sách Trung ương cho đầu tư công

Mục tiêu của Kế hoạch là cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Về nguồn vốn phục vụ đầu tư công, theo Nghị quyết, tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tối đa là 2 triệu tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 1,12 triệu tỷ đồng, gồm vốn nước ngoài 300.000 tỷ đồng, vốn trong nước 820.000 tỷ đồng (trong đó phát hành 260.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ bao gồm 60.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 chuyển sang, tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250.000 tỷ đồng); vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỷ đồng.

Quốc hội cũng đề ra mức dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn theo mức quy định, theo đó, dự phòng chung 10% theo từng nguồn vốn; đồng thời các bộ, ngành và địa phương dành 10% dự phòng trên tổng mức vốn được phân bổ theo kế hoạch trung hạn theo từng nguồn vốn.

5.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án quan trọng quốc gia, Quốc hội quyết định bố trí 72.817 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 để thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 43.119 tỷ đồng; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 29.698 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quốc hội quyết định bố trí 5.000 tỷ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng quyết định bố trí 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia.

Nội dung Nghị quyết chỉ rõ, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và mức vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 cụ thể cho từng dự án quan trọng quốc gia sau khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư các dự án này theo quy định của Luật Đầu tư công.

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, Quốc hội đưa ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm như: Đẩy nhanh việc thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, giảm các khoản chi thường xuyên để tăng tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển; hạn chế tối đa việc ứng trước vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn; quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn...

Đề nghị bổ sung dự án sân bay quốc tế Chu Lai

Liên quan đến dự án đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 ngoài các dự án, chương trình trọng điểm được Quốc hội đề cập trong Nghị quyết, nhiều đại biểu đề nghị bổ sung một số công trình, dự án vào danh mục bố trí vốn đầu tư công trung hạn như: Dự án Cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60, nối tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng; đường nối TP. Lai Châu với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai; tuyến cao tốc liên kết Tuyên Quang - Nội Bài; dự án sân bay quốc tế Chu Lai...

Ngoài ra, một số địa phương, bộ, ngành có văn bản đề nghị bố trí vốn cho một số công trình, dự án: Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc, huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập của tỉnh Lạng Sơn; dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 29 đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Lắk; Dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đoạn qua tỉnh Hưng Yên...

Liên quan đến các đề xuất trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình: Một trong những nguyên tắc trong phân bổ vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 là bảo đảm quản lý tập trung, tăng cường phân cấp, tăng tính tự chủ cho các cấp, các ngành nên Trung ương chỉ quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ.

Trên cơ sở tổng số vốn được phân giao, các bộ, ngành và địa phương chủ động bố trí vốn cho từng dự án.

Do nguồn vốn đầu tư khó khăn, chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu đầu tư, vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ rà soát, tổng hợp lại danh mục để bố trí vốn cho các dự án, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư, phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu phát triển của ngành, của địa phương, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

T.Bình