Quốc hội thống nhất thực hiện thí điểm cấp visa điện tử từ 1/2/2017

Sáng nay (22/11), Quốc hội biểu thông qua Nghị quyết thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài với 92,47% đại biểu có mặt tán thành.

Quốc hội thống nhất thực hiện thí điểm cấp visa điện tử từ 1/2/2017 - Ảnh 1

Các đại biểu ấn nút thông qua Nghị quyết thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài.

Thị thực điện tử là loại thị thực do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài đang ở nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam. Thị thực điện tử được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử, có giá trị nhập cảnh một lần, thời hạn không quá 30 ngày.

Nghị quyết quy định, việc thí điểm cấp thị thực điện tử áp dụng đối với công dân của nước có đủ các điều kiện như: Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam; Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ; Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử phải có hộ chiếu và không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thời điểm bắt đầu thực hiện thí điểm cấp thị thực từ ngày 1/2/2017.

N. Huyền