Quốc hội thống nhất tăng lương cơ sở lên 1,3 triệu/tháng từ 1.7.2017

Chiều nay 11.11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Dự toán ngân sách năm 2017 với nhiều nội dung quan trọng.

Quốc hội thống nhất tăng lương cơ sở lên 1,3 triệu/tháng từ 1.7.2017 - Ảnh 1

Tăng lương cơ sở lên 1,3 triệu/tháng từ 1.7.2017

Cụ thể, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thống nhất giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1.7.2017.

Để có tiền tăng lương, Quốc hội yêu cầu Chính phủ giao các bộ, cơ quan T.Ư, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng mức lương cơ sở. Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công; hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn.

Vay 340.157 tỉ đồng trả nợ, bù đắp bội chi

Quốc hội quyết định bội chi ngân sách năm 2017 là 178.000 tỉ đồng (chiếm 3,5% GDP), trong đó tổng thu 1.212.180 tỉ đồng, tổng chi 1.390.480 tỉ đồng. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 340.157 tỉ đồng.

Để hỗ trợ cho ngân sách năm 2017, Chính phủ triển khai việc điều tiết 100% số thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm xăng của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về ngân sách T.Ư. Từ năm 2018, khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định, sẽ xác định lại cơ chế theo quy định của pháp luật. Thu vào ngân sách nhà nước 72% số tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà, lợi nhuận được chia từ Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” và tiền đọc tài liệu phát sinh trong năm 2017; số tiền còn lại (28%) đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí đầu tư theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, từ năm 2017, nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô, phí đảm bảo hàng hải (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) được phản ánh trong thu cân đối ngân sách nhà nước, sử dụng để duy tu bảo trì đường bộ và đảm bảo an toàn hàng hải.

Anh Vũ