Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho phép tấn công vào lãnh thổ Iraq

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT -  Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông qua nghị quyết cho phép chính phủ nước này mở các cuộc tấn công quân sự vào lãnh thổ Iraq để truy quét lực lượng du kích người Kurd chống chính phủ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107550&sub=82&top=45