Quốc hội thảo luận về tái cơ cấu nền kinh tế

Thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về tái cơ cấu nền kinh tế, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp theo chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, hôm nay, Quốc hôi sẽ dành thời gian cả ngày thảo luận ở hội trường về: Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội thảo luận về tái cơ cấu nền kinh tế - Ảnh 1

Đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về tái cơ cấu nền kinh tế; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Trước đó, trong báo cáo kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 trình bày trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu ra hai khả năng tái cơ cấu nền kinh tế trong gian đoạn tới, bao gồm khả năng thực hiện tái cơ cấu rất quyết liệt và có nhiều đột phá (kịch bản 1) và khả năng đẩy nhanh tái cơ cấu (kịch bản 2).

Bộ trưởng cho hay, kết quả đánh giá định lượng cho thấy, việc thực hiện quyết liệt hoặc đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế trong giai đoạn tới đều mang lại những tác động tích cực cho nền kinh tế và mô hình tăng trưởng, như làm gia tăng mạnh tốc độ tăng trưởng GDP, kìm giữ lạm phát, giảm thâm hụt ngân sách nhà nước, gia tăng hiệu quả đầu tư và góp phần chuyển đổi mô hình kinh tế. Trong đó kịch bản tái cơ cấu quyết liệt tạo ra những kết quả rõ ràng hơn, đặc biệt trong trung hạn và dài hạn.

Về nguồn lực thực hiện kế hoạch này, Bộ trưởng dự kiến khoảng 10.567 nghìn tỷ đồng theo giá thực tế./.

PV/VOV.VN