Quốc hội thảo luận về cấp chứng nhận quyền sử dụng đất

    Báo VTC News
    Gốc

    Sáng 6/11, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để nghe Bộ trưởng Tài nguyên-Môi trường Phạm Khôi Nguyên báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221609/Default.aspx