Quốc hội sẽ nghe báo cáo khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển

Trong chương trình thảo luận, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và vấn đề nợ công giai đoạn 2011 - 2015; giai đoạn 2016 - 2020...

Quốc hội sẽ nghe báo cáo khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển - Ảnh 1

Trong tuần làm việc từ 31.10 - 4.11, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho hoạt động thảo luận tại hội trường về các vấn đề nóng đang được quan tâm, như thảo luận về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch năm 2017 và kế hoạch tài chính 5 năm.

Trong chương trình thảo luận, Quốc hội cũng sẽ nghe báo cáo về việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và vấn đề nợ công giai đoạn 2011 - 2015; giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời, nghe các thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Tất cả các phiên thảo luận tại hội trường từ 1 - 4.11 đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Theo chương trình dự kiến, Quốc hội cũng sẽ nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra các dự án luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); luật Đường sắt (sửa đổi); luật Cảnh vệ; luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và luật Thủy lợi. Trong tuần, Quốc hội cũng sẽ nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 - 2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thảo luận về vấn đề này.

Trường Sơn